Menu
Enlaces
Embajada de Cuba en Eslovaquia

Desde la Embajada
5 Héroes, 5 Héroes EN, Bloqueo, Bloqueo EN, Comunidad cubana, Comunidad cubana EN, Cooperación, Cooperación EN, Eventos, Eventos EN, Relaciones Bilaterales, Relaciones Bilaterales EN, Solidaridad, Solidaridad EN
Anti Cuban provocation fails. Declaration by Ministry of Foreing Relations
viernes, 24 de febrero de 2017

Over the last few weeks, international media have reported the intention of OAS General Secretary Luis Almagro Lemes to travel to Havana, in order to receive a "prize" invented by an illegal grouplet, which operates in concert with the ultra-right wing Foundation for Pan American Democracy, created in the days of the 7th Summit of the Americas in Panama, to channel efforts and resources in opposition to legitimate, independent governments in Our America. The plan, plotted during several trips to Washington and other capitals of the region, consisted of mounting a serious, open provocation against the Cuban government in Havana, generating internal instability, damaging the country's international image, and at the same time, affecting the positive development of Cuba's diplomatic relations with other states. Perhaps some calculated poorly and thought that Cuba would sacrifice its fundamental principles to maintain appearances. Drawn into the spectacle were Almagro himself and other right wing figures who are members of the so-called Democratic Initiative for Spain and the Americas (IDEA), which has also behaved in an aggressive manner toward the Bolivarian Republic of Venezuela, over the last several years, as well as other Latin American and Caribbean countries with progressive and leftist governments. Also conniving and supporting the attempted plan were other organizations with well established anti-Cuban credentials, such as the Democracy and Community Center; the Latin American Development Research and Management Center (CADAL); and the Inter-American Institute for Democracy, run by the terrorist CIA agent Carlos Alberto Montaner. Additionally, since 2015, well known are the ties which exist between these groups and the United States' National Endowment for Democracy (NED), which receives funding from the government of this country to implement its subversive programs against Cuba. Aware of these plans, and enforcing laws which sustain the country Más..

5 Héroes, 5 Héroes EN, Bloqueo, Bloqueo EN, Comunidad cubana, Comunidad cubana EN, Cooperación, Cooperación EN, Eventos, Eventos EN, Relaciones Bilaterales, Relaciones Bilaterales EN, Solidaridad, Solidaridad EN
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores.
jueves, 23 de febrero de 2017

Medios internacionales de prensa difundieron en las últimas semanas la intención del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, de viajar a La Habana a fin de recibir un “premio” inventado por un grupúsculo ilegal anticubano, que opera en contubernio con la ultraderechista Fundación para la Democracia Panamericana, creada en los días de la VII Cumbre de las Américas de Panamá, para canalizar esfuerzos y recursos contra gobiernos legítimos e independientes en “Nuestra América”. El plan, tramado en varios viajes entre Washington y otras capitales de la región, consistía en montar en La Habana una abierta y grave provocación contra el gobierno cubano, generar inestabilidad interna, dañar la imagen internacional del país y, a la vez, afectar la buena marcha de las relaciones diplomáticas de Cuba con otros Estados. Tal vez algunos calcularon mal y pensaron que Cuba sacrificaría las esencias a las apariencias. Al espectáculo serían arrastrados el propio Almagro y algunos otros personajes derechistas que integran la llamada Iniciativa Democrática para España y las Américas (IDEA), la cual también ha actuado de forma agresiva en los últimos años contra la República Bolivariana de Venezuela y otros países con gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina y el Caribe. El intento contó con la connivencia y apoyo de otras organizaciones con abultadas credenciales anticubanas, como el Centro Democracia y Comunidad y el Centro de Estudios y Gestión para el Desarrollo de América Latina (CADAL); y el Instituto Interamericano para la Democracia, del terrorista y agente de la CIA Carlos Alberto Montaner. Además, desde el año 2015, se conoce el vínculo que existe entre estos grupos y la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos (NED, por sus siglas en inglés), que recibe

5 Héroes, 5 Héroes EN, Bloqueo, Bloqueo EN, Comunidad cubana, Comunidad cubana EN, Cooperación, Cooperación EN, Eventos, Eventos EN, Relaciones Bilaterales, Relaciones Bilaterales EN, Solidaridad, Solidaridad EN
ŠTÁTNY TAJOMNÍK PRIJAL KUBÁNSKU VEĽVYSLANKYŇU
miércoles, 22 de febrero de 2017

Pán Vojtech Ferencz, štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR prijal na pôde ministerstva veľvyslankyňu Kubánskej republiky pani Yamilu Soniu Pita Montes, ktorá vyzdvihla záujem odvetvia hospodárstva a podnikateľského sektora tejto európskej krajiny o karibský ostrov. Kubánska diplomatka uviedla skutočnosť, že na minuloročnom Havanskom veľtrhu FIHAV sa zúčastnilo desať slovenských podnikov, ktoré majú s Kubou úzke a tradičné vzťahy, napríklad v energetike a pod. a ďalšie nové, ktoré vstupujú na kubánsky trh, ktorý objavili práve vďaka ponukám predstaveným na veľtrhu. Aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR potvrdil, že existuje záujem podnikateľov z rôznych oblastí investovať na Kube, dokonca vytvoriť zmiešané podniky, pre ktoré majú zaručené priaznivé podmienky vďaka novému kubánskemu zákonu o zahraničných investíciách. Stretnutie prebehlo v priateľskom a konštruktívnom ovzduší, v súlade so súčasnými bilaterálnymi vzťahmi medzi našimi krajinami.

5 Héroes, 5 Héroes EN, Bloqueo, Bloqueo EN, Comunidad cubana, Comunidad cubana EN, Cooperación, Cooperación EN, Eventos, Eventos EN, Relaciones Bilaterales, Relaciones Bilaterales EN, Solidaridad, Solidaridad EN
SLOVENSKÝ MINISTER KULTÚRY PRIJAL KUBÁNSKU VEĽVYSLANKYŇU
martes, 21 de febrero de 2017

Marek Maďarič, minister kultúry SR prijal na pôde ministerstva novú kubánsku veľvyslankyňu pani Yamilu S. Pita Montes, aby spolu hovorili o potrebe zintenzívnenia a rozšírenia bilaterálnej spolupráce na poli kultúry hlavne teraz, keď vzťahy medzi Kubou a Slovenskom sa rozvíjajú vo viacerých oblastiach Slovenský minister vyjadril svoj záujem uskutočniť na budúci rok oficiálnu návštevu našej krajiny, aby tak dal impulz dohode o spolupráci, podpísanej medzi ministerstvami kultúry Slovenska a Kuby v roku 2013. Vyzdvihol, že kubánska kultúra vo všeobecnosti, vo všetkých svojich prejavoch, je pozitívne prijímaná slovenským národom, takže je tu veľký potencial na spoluprácu. Kubánska veľvyslankyňa poďakovala za prijatie a potvrdila, že by bolo veľmi prospešné pre naše dve krajiny, pre ich vzájomné vzťahy a väčšie poznanie sa, keby existovalo stabilné premostenie medzi nimi, s kultúrami oboch národov.

5 Héroes, 5 Héroes EN, Bloqueo, Bloqueo EN, Comunidad cubana, Comunidad cubana EN, Cooperación, Cooperación EN, Eventos, Eventos EN, Relaciones Bilaterales, Relaciones Bilaterales EN, Solidaridad, Solidaridad EN
PRIJATIE KUBÁNSKEJ VEĽVYSLANKYNE V NÁRODNEJ RADE SR
martes, 14 de febrero de 2017

Predseda výboru NR SR pre európske záležitosti pán Luboš Blaha, prijal vo svojej kancelárii veľvyslankyňu Kubánskej republiky pani Yamilu Pita Montes. Na stretnutí hovorili o témach spoločného záujmu, hlavne však o nedávno podpísanej dohode o politickom dialógu a kooperácii medzi Kubou a Európskou úniou. Poslanec pán Blaha vyjadril presvedčenie, že predmetná dohoda je impulzom pre integračný proces, ktorý, bezpochyby, bude prínosom pre obe strany. Poslanec pán L. Blaha povedal, že v bilaterálnych vzťahoch Slovenska a Kuby je dôležité zintenzívniť spoluprácu v oblastiach biotechnológie a zdravotníctva, pričom ako príklad uviedol nedávnu návštevy slovenských ministrov financií a zdravotníctva, pánov Petra Kažimíra a Tomáša Druckera na Kube. Kubánska veľvyslankyňa poďakovala pánovi Blahovi za možnosť uskutočniť toto stretnutie na pôde slovenského Parlamentu a za príležitosť informovať ho o aktuálnej situácii na Kube, včítane procesu normalizácie vzťahov medzi Kubou a USA. Rozhovor prebiehal v priateľskom ovzduší. Na záver pán L. Blaha pozval pani Yamilu Pita, na besedu s členmi Výboru NR SR pre európske záležitosti, aby im priblížila aktuálny život svojho ostrova.

PÁGINA 1 DE 62PRIMERO   ANTERIOR   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  SIGUIENTE   ÚLTIMO   Na získanie slovensdej verzie, hore nalavo od  "Select Language", klinite na "English"

 

Zvolíte si španielsky alebo anglický jazyk, kliknete na Consular service a pod Form nájdete

Žiadosť na víza.

 

Club de Ciudadanos Cubanos Residentes en Eslovaquia

5 Héroes