Menu
Links
Embassy of Cuba in Slovakia

From the Embassy
Cooperación EN, Eventos EN, Relaciones Bilaterales EN
Kubánsky podpredseda vlády u slovenských ministrov hospodárstva, školstva, vedy výskumu a športu a zdravotníctva.
Saturday, February 6, 2016

 Bratislava 4. februára 2016. V rámci programu oficiálnej návštevy podpredsedu Rady ministrov Kubánskej republiky J.E. pána Ricarda Cabrisasa Ruíza bolo uskutočnené jeho prijatie u ministra hospodárstva SR pána Vazila Hudáka, ministra školstva, vedy,výskumu a športu pána Juraja Draxlera a ministra zdravotníctva pána Viliama Čisláka.
Na stretnutí s ministrom hospodárstva obaja reprezentanti vyjadrili radosť z opätovného stretnutia, tentokrát v Bratislave, ktoré je vynikajúcou možnosťou  na pokračovanie v témach, dohodnutých pri príležitosti oficiálnej návštevy ministra hospodárstva SR, pána Vazila Hudáka v novembri 2015 na Kube. Kubánsky podpredseda vlády vyjadril spokojnosť s pokrokom, ktorý nbol zaznamenaný v obchodných vzťahoch medzi Kubou a Slovenskom, konkrétne v oblasti energetiky a slovenských investícií v rôznych odvetviach kubánskeho hospodárstva, ako napr. v informatike, letectve a v oblasti liekov. Obidve strany prejavili záujem o rozširovanie hospodárskych, obchodných a finančných vzťahov, využívajúc tak nový zákon o zahraničných investíciách a otvorenie Špeciálnej zóny rozvoja v Marieli (ZEEM).

Read More...

Cooperación EN, Eventos EN, Relaciones Bilaterales EN
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky prijal podpredsedu vládu kubánskej republiky .
Thursday, February 4, 2016

Bratislava 4. februára 2016. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky J.E. Miroslav Lajčák prijal na pôde ministerstva podpredsedu Rady ministrov Kubánskej republiky pána Ricarda Cabrisasa Ruíza, ktorý je prvý deň na oficiálnej návšteve Slovenska.
Na stretnutí, po obojstrannom potvrdení dobrého stavu politických vzťahov medzi Kubou a Slovenskom, obaja reprezentanti ratifikovali tiež záujem o pokračovanie v zasadaniach bilaterálneho politického dialógu ministrov zahraničia, o ktorom bola podpísaná medziministerská dohoda v novembri 2014. Vyjadrili pripravenosť podporovať aj naďalej dialóg medzi Kubou a EÚ, smerujúci k politickej dohode a spolupráci medzi Úniou a karibským ostrovom.

Read More...

Cooperación EN, Eventos EN, Relaciones Bilaterales EN
Predseda NR SR (parlamentu) prijal kubánskeho podpredsedu vlády, ktorý je ne návšteve Slovenska.
Thursday, February 4, 2016

Bratislava 4. februára 2016. Slávnostným oficiálnym aktom na Bratislavskom hrade prijal predseda NR SR (parlament) J.E. pán Peter Pellegrini podpredsedu vlády Kubánskej republiky J.E. pána Ricarda Cabrisasa Ruíza, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenska na pozvanie predsedu vlády SR.
Na srdečnom a uvoľnenom stretnutí oba lídri sa vyjadrili za prehlbovanie vzťahov medzi parlamentmi Kuby a Slovenska a vzájomnú výmenu medzi parlamentnými skupinami priateľstva.

Read More...

Cooperación EN, Eventos EN, Relaciones Bilaterales EN
Kubánskeho podpredsedu vlády prijal prezident SR Slovensku.
Thursday, February 4, 2016

Bratislava 4. februára 2016. Podpredsedu Rady ministrov Kubánskej republiky pána Ricardo Cabrisasa Ruíza prijal na zdvorilostnú návštevu prezident Slovenskej republiky republiky Jeho Excelencia Andrej Kiska.

Na stretnutí bol potvrdený veľmi priaznivý stav vzťahov medzi Kubou a Slovenskom a záujem o ich rozšírenie,  hlavne v oblasti hospodárskej, obchodnej a finančnej, s väčšou slovenskou účasťou na obchodovaní a investíciách na Kube.  Bolo  konštatované o nových možnostiach, a to na základe progresu v procese rokovaní o Dohode o politickom dialógu a spolupráci medzi Kubou a Európskou úniou a významnom zlepšení vzťahov medzi Kubou a členskými štátmi Únie.

Read More...

Cooperación EN, Eventos EN, Relaciones Bilaterales EN
Podpredseda Rady ministrov Kubánskej republiky pán Ricardo Cabrisas Ruíz pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska.
Thursday, February 4, 2016

 Bratislava 3.februára 2016. Na oficiálne pozvanie predsedu vlády SR pána Roberta Fica pricestoval na Slovensko  pán Ricardo Cabrisas Ruíz, podpredseda Rady ministrov Kubánskej republiky, aby sa, v rámci bohatého pracovného programu, zúčastnil rokovaní na rôznych vládnych inštitúciách a ministerstvách SR.
Medzi dôležité body programu návštevy patrí aj podpísanie Memoranda o porozumení v oblasti školstva a zdravotníctva, ktoré umožní implementáciu medzivládnej dohody o likvidite existujúcich záväzkov medzi obidvoma štátmi, podpísanú 8. októbra 2015 v Havane, počas oficiálnej návštevy predesedu vlády SR na Kube. Ďalej to bude oficiálny podpis dokumentácie, legalizujúcej účasť slovenského podniku SES Tlmače na rekonštrukcii jedného z blokov kubánskej tepelnej elektrárne v Santa Cruz.

Read More...

Cooperación EN, Eventos EN, Relaciones Bilaterales EN
Veľvyslakyňa Kuby na Slovensku sa stretla so štátnym tajomníkom MF SR a členmi delegácie z ministerstva, ktorí idú na oficiálnu návštevu Kuby.
Tuesday, January 19, 2016

Bratislava 19. januára 2016. Veľvyslankyňa Kuby na Slovensku pani Loipa Sánchez Lorenzo sa pracovne stretla so štátnym tajomníkom MF SR, pánom Ivanom Lesayom a členmi jeho delegácie, ktorá vykoná v dňoch 24. - 30. januára oficiálnu návštevu Kuby.

Hlavným cieľom návštevy je kontinuita nedávnej oficiálnej návštevy predsedu vlády pána Roberta Fica na Kube – 7.- 9. októbra 2015 – a v rámci dohody o spolupráci, podpísanej medzi ministrami financií obidvoch republík, implementácia spolupráce vo finančnej  oblasti. Delegáciu čaká na Kube intenzívny pracovnýprogram, v ktorom sú zahrnuté rokovania na Ministerstve pre zahraničný obchod a zahraničné investície a na Ministerstve financií.
 

Read More...

Bloqueo EN, Comunidad cubana EN, Eventos EN, Relaciones Bilaterales EN, Solidaridad EN
Predseda NRSR, predseda vlády SR a bývalý prezident SR sa zúčastnili kubánskej recepcie uskutočnenej pri príležitosti 57.výročia kubánskej revolúcie.
Friday, January 8, 2016

Bratislava 7.januára 2016. Páni Peter Pellegrini, predseda NR SR, Robert Fico, predseda vlády SR a Ivan Gašparovič, bývalý prezident SR sa zúčastnili recepcie, ktorú usporiadalo Veľvyslanectvo Kubánskej republiky pri príležitosti 57. výročia víťazstva kubánskej revolúcie. Na recepcii bolo prítomných viac ako 400 pozvaných hostí, medzi ktorými boli poslanci slovenského Parlamentu (NR SR), 3 štátni tajomníci, viacerí primátori z rôznych slovenských miest, riadiaci pracovníci ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, hospodárstva, financií, školstva, zdravotníctva, práce a soc. vecí a rodiny, kultúry, predstavitelia politických strán, s ktorými Kuba udržiava priateľské vzťahy.

Read More...

5 Héroes EN, Bloqueo EN, Eventos EN
Vyhlásenie armádneho generála v súvislosti s prvým výročím oznámenia rozhodnutia - 17. decembra 2014 - o znovunadviazaní diplomatických vzťahov medzi
Saturday, December 19, 2015

17. decembra prešiel rok od simultánneho oznámenia prezidentov Kuby a Spojených štátov o znovunadviazaní diplomatických vzťahov a o snahe o zlepšenie našich vzťahov.
Presne pred rokom sme, v rámci dosiahnutých dohôd, prospešných pre oba štáty, mohli informovať s veľkým nadšením a pre radosť celého národa, návrat do vlasti Gerarda, Ramóna a Antónia, čím sme splnili Fidelov sľub, že naši Piati hrdinovia sa vrátia.
V ten istý deň, tak ako to zodpovedá  nášmu viacnásobnému uisteniu o ochote  viesť s vládou USA dialóg rešpektujúci recipročnú rovnoprávnosť a zvrchovanosť pri rokovaní rôznych tém,  nedotknuteľnosi národnej identity a samourčenia nášho národa, sme sa dohodli na prijatí opatrení v prospech zlepšovania bilaterálnej klímy a pokroku v normalizovaní vzťahov medzi oboma štátmi.

Takže môžeme potvrdiť, že odvtedy sme už dosiahli niektoré výsledky, a to hlavne na poli politicko-diplomatickom a v kooperácii.
 

Read More...

Bloqueo EN, Eventos EN
Declaration by Raúl Castro on the occasion of the first anniversary of the reestablishment of the diplomatic relations between Cuba and the United Sta
Saturday, December 19, 2015

One year has gone by since the simultaneous announcements made on December 17, 2014, by the presidents of Cuba and the United States to re-establish diplomatic relations between both countries and work to improve our relations. One year ago, on a day like yesterday, as part of the agreements reached to find a solution to issues of interest for both countries, we were able to announce, to the great joy of all of our people, the return to our homeland of Gerardo, Ramón and Antonio, with which we made true the promise made by Fidel who had asserted that our Five Heroes would return. On that same date, in accordance with our reiterated disposition to hold a respectful dialogue with the Government of the United States, on the basis of sovereign equality, to discuss a wide variety of issues in a reciprocal way, without any detriment to our people’s national independence and self-determination, we agreed to take mutual steps to improve the bilateral atmosphere and move on towards the normalization of relations between the two countries.

It could be said that, since then, we have achieved some results, particularly in the political, diplomatic and cooperation spheres:

Read More...

Cooperación EN, Eventos EN
Press release issued by the cuban delegation participating in the negotiations to re-establish direct postal service between Cuba and the United State
Friday, December 11, 2015

UNITED STATES, December 11, 2015.- On Thursday, December 10, the representatives of Cuba and the United States held a new round of talks on the re-establishment of direct postal service between both countries. The Cuban delegation was headed by José Ramón Cabañas Rodríguez, Ambassador of Cuba to the United States; and the US delegation was headed by Lea Emerson, Executive Director for International Postal Affairs at the United States Postal Service.
Both delegations agreed to re-establish direct postal service between the two countries through the implementation of a Pilot Plan for the transportation of mail which will become effective within the next few weeks, with the hope of eventually institutionalizing it on a permanent basis in the future.
 

Read More...

Page 1 of 12First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   5 Héroes